TELEFONÍA IP

IMPACTE

Caracterísitques 

Centraleta virtual

Connexió a Internet, telefonía fixa i mòbil amb convergència total. Tot en una única factura i sense instal·lació física de centraleta.

Videoconferencia

Servei de videoconferència professional mitjatzant el núvol per a múltiples participants i alta definicó per evitar desplaçaments i millorar la productivitat.

Beneficis únics

Millori la productivitat de la seva empresa amb les altes prestacions de la centraleta virtual. Els mòbils passen a ser una extensió més. Redueixi costos amb les nostres tarifes

ESTALVI EN LA FACTURA I MILLOR DE LES COMUNIACIONS

Garantía de qualitat i màxima velocitat de connexió

Per garantir el bon funcionament de les comunicacions, la centraleta virtual necessita cert ample de banda. Si no li podem garantir una bona qualitat, ni millorar la seva velocitat de connexió, no el marejarem ni li farem perdre el temps.

Instal·lació, posta en marxa i mantenimient del servei.

Si l’infraestructura de l’oficina no es l’òptima per implantar el servei i requiereix de certs canvis, ens encarreguem de tot: modificacions en les instal·lacions de xarxa, implantació del servei, configuració de la centraleta i la portabilitat dels números de telèfon de manera que el noti el salt a la centraleta virtual el menys possible. Realitzem la gestió de manera ràpida i eficaç amb el fi de no interferir en l’activitat dels usuaris.

Soport tècnic i formació eficaç del servei

El nostre servei tècnic personal o a distància li soluciona els imprevistos que puguin sorgir amb una intervenció rápida i professional. Rebrà informació sobre el nou servei així com una formació inicial sobre el funcionamient bàsic i totes les prestacions de la centraleta virtual.