DESCARREGUI L’APLICACIÓ DE SUPORT REMOT

Descarregui l’aplicació només si un tècnic d’Impacte li demana. Impacte no es fa responsable de l’ús d’aquestes eines sense la supervisió de qualsevol dels nostres tècnics.