938906998 info@impacte.com

MANTENIMENT INTEGRAL PER LA TEVA EMPRESA

IMPACTE

Cada empresa és diferent. Ens adaptem i t’oferim l’opció que millor s’adapti a les necessitats de la teva empresa

Contracte de manteniment anual

Òptim per empreses que necessiten un assessorament professional en tots els àmbits IT i una resposta ràpida davant imprevistos. I amb la tranquil.litat de saber per avançat quants diners invertiran en manteniment informàtic durant tot l’any.

Totes les intervencions que facin falta.

Tots els desplaçaments.

Assisténcia en màxim 24 hores naturals.

 Assisténcia preferent (em 24 hores) en avaries greus.

Revisions preventives periòdiques.

Suport remot i telefònic

Descomptes especials en material

Entrega de totes les comandes inclou (consumibles, etc).

Una única quota anual (fraccionada trimestralment).

Contacte directe amb els tècnics via telèfon mòbil

Preus personalitzats depenen de les teves necesitats , contacte amb nosaltres per a més informació sense cap compromís.

Paquets d’hores de manteniment

Òptim per aquelles empreses que sense tenir molts ordinadors o gaires problemes habitualment, necessiten un tracte preferent tenint controlada la despesa.

Suport remot i telefònic

Tots els desplaçaments.

Assisténcia en màxim 24 hores naturals.

 Assisténcia preferent (em 24 hores) en avaries greus.

Contacte directe amb els tècnics via telèfon mòbil

En intervencions al taller o domicili temps mínim 1/2 h

 En intervencions telefòniques o remotes mínim 1/4 h.

Paquets a partir de 10 hores

Preus a partir de 330€ consulta’ns per a mes informació

Paquets d’intervencions remotes

Si vol resoldre aquells problemes del dia a dia de forrna immediata i a baix cost, el suport remot d’impacte.és la solució adecuada.

Sense esperes, assistència immediata, Ens explica el problema, ens conectem al seu ordinodor i ens posem a arreglar-ho.

Paquets a partir de 5 intervencions remotes.

Si no ho podem areglor, no cobrem.

Molt econòmic.

Les intervencions remotes tenen com a màxim durada de 30 minuts.

Òptim per aquelles empreses que sense tenir molts ordinadors o greus problemes habitualment, necessiten un tracte preferent i tenint controlada la despesa.

Preus personalitzats depenen de les teves necesitats , contacte amb nosaltres per a més informació sense cap compromís.

 * És necessari que l’ordinodor disposi de connexió a internet.

Servei de manteniment a mida

Sense cap compromís, el truquem i/o el venim a veure: valorem les seves necessitats i busquem el tipus de manteniment que més s’avingui a la seva empresa.

EL MANTENIMENT INFORMÁTIC QUE MILLOR S’ADAPTA A LES NECESSITATS DE LA SEVA EMPRESA

Preus a partir de 330€ consulta’ns per a mes informació