CUIDEM DE LA TEVA INFRAESTRUCTURA

IMPACTE

Manteniment informàtic per empreses. Cada companyia i situació són diferents. Ens adaptem i t’oferim l’opció que millor s’adapti a les necessitats de la teva empresa

Contracte de manteniment anual

Òptim per empreses que necessiten un assessorament professional en tots els àmbits IT i una resposta ràpida davant imprevistos. I amb la tranquil·litat de saber per avançat quants diners invertiran en manteniment informàtic durant tot l’any. Atenció preferent per professionals amb amplíssima experiència en el sector.

Totes les intervencions que facin falta.

Tots els desplaçaments.

Assistència en màxim 24 hores naturals.

 Assisténcia preferent (màxim 2 hores) en avaries crítiques.

Revisions preventives periòdiques.

Suport remot i telefònic

Descomptes especials en material

Entrega de totes les comandes (inclou consumibles).

Una única quota anual fraccionada trimestralment.

Contacte directe amb els tècnics via telèfon mòbil

Preus personalitzats depenent de la infraestructura de la teva empresa. Contacta amb nosaltres sense cap compromís per a més informació. Valorem la teva infrastructura i necessitats per oferir-te el preu més ajustat possible cobrint totes les necessitats

Paquets d’hores de manteniment

Òptim per aquelles empreses que sense tenir molts ordinadors o gaires problemes habitualment, necessiten un tracte preferent tenint controlada la despesa.

Suport remot i telefònic

Tots els desplaçaments

Assistència en màxim 24 hores naturals

 Assistència preferent (màxim 2 hores) en avaries crítiques

Contacte directe amb els tècnics via telèfon mòbil

En intervencions al taller o domicili temps mínim 1/2 h

 En intervencions telefòniques o remotes mínim 1/4 h

Paquets a partir de 10 hores

Preus a partir de 370€.  Consulta’ns per a mes informació

Paquets d’intervencions remotes

Si vol resoldre aquells problemes del dia a dia de forma immediata i a baix cost, el suport remot d’impacte és la solució adequada.

Sense esperes, assistència immediata, Ens expliques el problema, ens connectem al teu ordinodor i ens posem a arreglar-ho

Paquets a partir de 5 intervencions remotes

Si no ho podem areglor, no cobrem

Molt econòmic

Les intervencions remotes de màxim 30 minuts de durada

Òptim per aquelles empreses que sense tenir molts ordinadors o greus problemes habitualment, necessiten un tracte preferent i tenint controlada la despesa

Preus personalitzats depenent de les teves necessitats , contacta amb nosaltres per a més informació sense cap compromís.

 * És necessari que l’ordinodor disposi de connexió a internet.

Servei de manteniment a mida

Sense cap compromís, et truquem i/o et venim a veure: valorem les teves necessitats i busquem el tipus de manteniment que més s’avingui a la teva empresa.

EL MANTENIMENT INFORMÁTIC QUE MILLOR S’ADAPTA A LES NECESSITATS DE LA TEVA EMPRESA

Preus a partir de 370€. Consulta’ns per a més informació