Logo-Impacte-PGN-1024x636

Cada empresa és diferent. Li oferim el manteniment informátic que millor s'adapta a les necessitats de la seva empresa.

OPCIÓ 1: Despreocupi's de tot !  Nosaltres ens en fem càrreg.

 

Contracte de manteniment anual:

Les solucións per aquelles empreses que necessiten un tracte preferent sense esperes amb professionals qual·lificats a més tenint  la seguretat de saber quants diners es gastaran en manteniment informàtic durant tot l'any.

                     Característiques

- Totes les intervencions que facin falta.
- Tots els desplaçaments.
- Assisténcia en màxim 24 hores naturals.
- Assisténcia preferent (em 24 hores) en avaries greus.
- Revisions preventives periòdiques.
- Suport remot i telefònic.

- Descomptes especials en material (www.e-impacteweb.impacte.com)
- Entrega de totes les comandes inclou (consumibles, etc).
- Una única quota anual (fraccionada trimestralment).
- Contacte directe amb els tècnics via telèfon mòbil.

OPCIÓ 2: Atenció prioritaria, Mínims costos.

Paquets d'hores de manteniment:
Òptim per aquelles empreses que sense tenir molts ordinadors o gaires problemes habitualment, necessiten un tracte preferent tenint controlada la despesa.

                     Característiques

- Tots els desplaçaments.
- Assisténcia en màxim 24 hores naturals.
- Assisténcia preferent (em 24 hores) en avaries greus.
- Suport remot i telefònic.
- Paquets a partir de 10 hores. 
- En intervencions al taller o domicili temps mínim 1/2 h.
- En intervencions telefòniques o remotes mínim 1/4 h.
- Contacte directe amb ells tècnics via telèfon mòbil.

Preus a partir de 33O€

OPCIÓ 3: A Petits problemes Grans solucions.

Paquets d'intervencions remotes:
Si vol resoldre aquells problemes del dia a dia de forrna immediata i a baix cost, el suport remot d'impacte.és la solució adecuada.

                     Característiques

  • Sense esperes, assistència immediata, Ens explica el problema, ens conectem al seu ordinodor i ens posem a arreglar-ho.
  • Poquets a partir de 5 intervencions remotes.
  • Si no ho podem areglor, no cobrem.
  • Molt econòmic.
  • Les intervencions remotes tenen com a màxim durada de 30 minuts.
  • Òptim per aquelles empreses que sense tenir molts ordinadors o greus problemes habitualment, necessiten un tracte preferent i tenint controlada la despesa.                                                              És necessarqi que l'ordinodor disposi de connexió a internet.

Preus a partir de 50€ 

OPCIÓ 4: Servei de manteniment a mida".

Sense cap compromís, el truquem i/o el venim a veure: valorem les seves necessitats i busquem el tipus de manteniment que més s’avingui a la seva empresa.

El Manteniment informátic que millor s'adapta a les necessitats de la seva empresa